0


Soal :
“ Adakah lelaki yang sudah menikah dan sudah dikaruniai anak-anak. Istrinya ingin memakai pakaian yang sesuai dengan syari’at tetapi suaminya melarang. Apa nasehat Anda ? Semoga Allah memberi berkah kepada Anda.

Dikirim pada 27 Januari 2010 di Fatwa

Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya Nabi yang memperoleh keistimewaan dari Allah SWT sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung Hud Hud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surah An Naml, ayat 18-26 adalah contoh dari sebahagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah, Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang nyata.

Dikirim pada 26 Januari 2010 di Kisah Para NabiPenulis: Buletin Da’wah Al Wala’ wal Bara’

Islam tegak untuk menyeru seluruh manusia agar beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, baik berupa para wali atau orang-orang shalih, yang biasanya diabadikan dalam bentuk patung-patung, arca-arca, gambar-gambar, kuburan- kuburan, kubah-kubah atau yang lainnya yang akan mengantarkan kepada kesyirikan.

Dikirim pada 25 Januari 2010 di Fiqh

Abu al-Qasim ath-Thabrani meriwayatkan dalam Mu’jam al-Kabir dengan sanadnya dari Ghalib al-Qathan, dia berkata, "Saya datang ke Kufah untuk urusan dagang. Saya menginap dengan ’Amasy. Pada malam hari, tatkala saya hendak turun, ’Amasy pun bangkit kemudian shalat malam. Dia membaca ayat dan sampai pada `Allah mempersaksikan hingga ayat `sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam.

Dikirim pada 22 Januari 2010 di Cerita Islami
Awal « 1 2 3 4 » Akhir
Profile

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar." (At Taubah : 100) More About me

Statistik
    Blog ini telah dikunjungi sebanyak : 921.388 kali


connect with ABATASA